Keuze uit haar werk

silhouet

De edelman, Nederlandse vertaling van Le Noble

Brieven uit Neuchâtel, roman, Nederlandse vertaling van Lettres neuchâteloises

Belle de Zuylen

Mistriss Henley, Nederlandse vertaling

Mistriss Henley

Trois femmes         Isabelle de Charrière

Lettres des correspondances avec Constant d’Hermenches et Benjamin Constant         Belle de Zuylen

Le Noble (d’après l’édition de Ph. Godet, 1908)

Lettres écrites de Lausanne & Caliste ou Suite des Lettres écrites de Lausanne (d’après l’édition de Sainte-Beuve, 1845)

Lettres neuchâteloises (d’après l’édition de Ph. Godet, 1908)


‘Als Isabelle de Charrière een zekere roem geniet, dankt zij die nog steeds méér aan de tedere vriendschap die haar lange tijd met Benjamin Constant verbond dan aan haar geschriften. Dat is een regelrecht schandaal. Het is voldoende vijf bladzijden uit Brieven uit Neuchâtel te lezen om het eens te zijn met het oordeel van Constant d’Hermenches, de oom van Benjamin: "Je schrijft beter dan wie ook ter wereld, Voltaire niet uitgezonderd."´

Pierre Lepape, ‘La moitié d’ombre des Lumières´, Le Monde, 26 juin 1997.

HOME