Genootschappen, activiteiten en adressen

silhouet

Het eerste Genootschap Belle de Zuylen-Isabelle de Charrière is in 1975 in Nederland opgericht.
Het Zwitserse Genootschap Isabelle de Charrière is opgericht in 1980.

Het Nederlandse genootschap houdt omstreeks 20 oktober (de geboortedag van Belle van Zuylen) zijn jaarlijkse ledenvergadering in Slot Zuylen. Er wordt een lezing en soms een muziekuitvoering gehouden in de kerk, in de schaduw van het kasteel, gevolgd door een koffietafel in Slot Zuylen. In april wordt op het Slot een studiebijeenkomst georganiseerd.

Eenmaal per jaar verschijnt Cahiers ISABELLE DE CHARRIERE / BELLE DE ZUYLEN Papers.

De bibliotheek van het Genootschap is opgenomen in de bibliotheek van de Universiteit Utrecht. Deze bibliotheek bevat uiteraard de Oeuvres Complètes in tien delen, die van 1979 tot 1984 zijn uitgegeven door Uitgeverij G.A. van Oorschot te Amsterdam, maar men kan er ook verschillende edities van boeken van Belle van Zuylen raadplegen, alsmede een grote hoeveelheid secundaire literatuur, zoals biografieën en artikelen.

Het genootschap telt op het ogenblik ongeveer 200 leden. Het lidmaatschap bedraagt € 27,50/jaar (voor leden binnen Nederland. Studenten betalen € 15,00/jaar). Men kan zich aanmelden door een e-mail te sturen naar de secretaris van het Genootschap Belle van Zuylen.

Adressen

Genootschap Belle van Zuylen / Isabelle de Charrière
Edda Holm (voorz.)
Marjolein Hogewind (secr.)
E-mail: marjoleinhogewind@planet.nl
Website: www.belle-van-zuylen.eu

Association suisse Isabelle de Charrière
Bibliothèque publique et universitaire
3, Place Numa-Droz
2000 NEUCHÂTEL
Zwitserland
Website: Association suisse Isabelle de Charrière

Vereniging van Vrienden van het Museum Slot Zuylen
A. van Schendelstraat 132
3511 MG UTRECHT
Nederland

Museum Slot Zuylen
Tournooiveld 1
3611 AS OUD-ZUILEN, gem. Maarssen
Nederland tel. 030-244 02 55HOME