Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Muziek van o.a. Belle van Zuylen bij Van Swieten Society

april 18, 2010 - april 25, 2010

Muziek van o.a. Bel­le van Zuy­len door de Van Swie­ten Soci­e­ty 

 Op zon­dag 18 april a.s. geeft de Van Swie­ten Soci­e­ty een con­cert in de Kapel van Kas­teel de Haar in Haar­zui­lens. Daar­in voert zij enke­le lie­de­ren van Bel­le van Zuy­len uit, naast wer­ken van haar tijd­ge­no­ten. Het pro­gram­ma duurt een uur.

 Aan­vang con­cert : 15:00
Entrée                        : € 15,-

Kaar­ten kun­nen gere­ser­veerd wor­den via Frits van Oostenbruggen:

frits@vanswietensociety.nl

Pro­gram­ma : Laat ons jui­chen, Batavieren

“Een lang gekoes­ter­de wens van de leden van de Van Swie­ten Soci­e­ty was om meer te doen met de wei­nig beken­de Neder­land­se muziek uit de klas­sie­ke peri­o­de. We heb­ben bibli­o­the­ken afge­zocht, uit­ge­vers op- en aan­ge­spoord, micro­fis­ches beke­ken, tal­lo­ze kopie­ën gemaakt, door­speel­avon­den geor­ga­ni­seerd om het reper­toi­re te beoor­de­len. Het pro­gram­ma “Laat ons jui­chen, Bata­vie­ren” met wer­ken van Graaf, Teniers, Bel­le van Zuy­len, Schmitt, Rup­pe (en Mozart!) is een prach­ti­ge wereld van vrij­wel ver­ge­ten muziek, door gro­te gees­ten als Bel­le van Zuy­len beschre­ven en bewon­derd. Van de ver­fijn­de, prach­tig door­wroch­te kwar­tet­ten van Schmitt via het storm­ach­ti­ge trio van Rup­pe en de Hol­land­se zelf­spot van het Duo Eco­no­mi­que naar de melan­cho­lie­ke lyriek van de hoog­staan­de Mada­me de Char­ri­è­re, ali­as Bel­le van Zuy­len – die wereld werd decen­nia lang bevolkt door de cul­tu­re­le fine de fleur van onze samenleving.”

Joseph Schmitt             Quar­tet­to VI in e min. op X (fl, vl, vla, vcl) 
Bel­le van Zuy­len           Lie­de­ren voor sopraan, viool, fluit en piano: 

                                   Dou­ce retrai­te , azi­le heureux
                          Air: Tout cède à la beau­té d’Elise

C.F. Rup­pe                     Aan Eli­ze
C.F. Rup­pe                     Pia­no­trio in D min op XXVII 
C.E. Graaf                        Duo Eco­no­mi­que voor viool vierhandig 
Joseph Schmitt            Fluit­kwar­tet in A, op IX no 2 (fl, vla, vcl, fp) 

Fran­ci­ne van der Heij­den, sopraan
Mari­on Moo­nen, fluit
Igor Ruhad­ze, viool
Ber­na­det­te Ver­ha­gen, altviool
Job ter Haar, cello
Bart van Oort, fortepiano

Speel­lijst :   

vrij­dag     16 april 2010            20.00 Mid­del­burg, Engel­se Kerk
zater­dag  17 april 2010            20.00 Eel­de, Muse­um De Buitenplaats
zon­dag    18 april 2010            15.00 Haar­zui­lens, Kas­teel De Haar
maan­dag 19 april 2010            20.15 Utrecht, Vredenburg/Leeuwenbergh
vrij­dag     23 april 2010            20.00 Egmond, Slotkapel
zon­dag     25 april 2010           11.30 Amster­dam, Bethaniënklooster
zon­dag     25 april 2010           15.00 Amster­dam, Bethaniënklooster

Meer info: www.vanswietensociety.nl

Gegevens

Begin:
april 18, 2010
Einde:
april 25, 2010