Lezingen

Op deze pagi­na vindt u de inhoud van lezin­gen.  De lezin­gen zijn gehou­den tij­dens de bij­een­kom­sten van het Genootschap.