2021

Agen­da voor de jaar­ver­ga­de­ring van zater­dag 9 okto­ber 2021 om 10h30 in het Koets­huis van Slot Zuylen.

  • Wel­kom
  • Notu­len van de jaar­ver­ga­de­ring van 2019.
  • Kas­com­mis­sie en finan­ci­eel ver­slag 2019 en begro­ting 2021
  • Instal­la­tie nieuw bestuurs­lid Fie­ke Schouten
  • Uit­stel con­gres in Edin­burg en Bel­le-con­cert in novem­ber 2021
  • Rond­vraag
  • Afslui­ting