Contact

Lid wor­den?

Het Genoot­schap ver­wel­komt nieu­we leden, en wel voor een tarief v.a. €32,50 per jaar  (stu­den­ten beta­len €17,50 per jaar).
Als u lid wilt wor­den, kunt u dat doen door het inschrijf­for­mu­lier vol­le­dig inge­vuld op te stu­ren. Het inschrijf­for­mu­lier is ver­krijg­baar bij de secre­ta­ris van het genoot­schap. U kunt zich ook per e‑mail inschrij­ven. Stuur hier­voor een e‑mail naar: marjoleinhogewind(at)planet(dot)nl    (Ver­vang (at) door @ en (dot) door .)

 

 

 

Infor­ma­tie voor scho­lie­ren en stu­den­tenklik hier