Informatie voor scholieren, studenten en docenten

Infor­ma­tie over Bel­le van Zuylen/Madame de Char­ri­è­re is o.a. te vin­den in de vol­gen­de biografieën:

  • Pier­re en Simo­ne Dubois, “Zon­der Vaan­del” (Neder­lands), Amster­dam: van Oor­schot, 1993. ISBN: 9789028208193
  • Ceci­le P. Court­ney, “Isa­bel­le de Char­ri­è­re” (Engels/Frans), Oxford: Uni­ver­si­ty of Oxford, 1993. ISBN: 0729404390
  • Ray­mond Trous­son, “Isa­bel­le de Char­ri­è­re : un des­tin de fem­me au XVI­I­Ie siè­cle” (Frans), Paris : Hachet­te, 1994. ISBN 2 0123 5114 6

 

Haar werk is o.a. te vin­den in/op:

  • “Œuvres Com­plè­tes”, 10 delen (Frans), Amster­dam: van Oor­schot, 1979. ISBN: 9028205004
  • Er zijn diver­se ver­ta­lin­gen ver­sche­nen van enke­le romans en delen van haar cor­res­pon­den­tie: zie o.a. de site www.charriere.nl
  • Goog­le books
  • Wiki: klik hier

 

Les­pak­ket Bel­le van Zuylen/Isabelle de Char­ri­è­re: klik hier