Onderwijs

Het Genoot­schap, het bestuur, de leden van het bestuur en de web­mas­ter zijn uit­druk­ke­lijk niet ver­ant­woor­de­lijk voor de web­si­tes en hun inhoud waar­naar de betref­fen­de links ver­wij­zen. Het Genoot­schap, het bestuur, de leden van het bestuur en de web­mas­ter aan­vaar­den geen enke­le ver­ant­woor­de­lijk­heid voor deze web­si­tes, de inhoud hier­van en het getoonde.
 
Scho­lie­ren over het werk van Bel­le van Zuylen: