Boeken

Er bevin­den zich in Neder­land nog 3 ori­gi­ne­le exem­pla­ren van boe­ken van Bel­le van Zuylen.
Twee in de Konink­lij­ke Bibli­o­theek in Den Haag: Le Noble uit 1763 en Let­tre Neucha­te­loi­ses uit 1784 en een in de Uni­ver­si­teits Bli­bli­o­theek van de Uni­ver­si­teit van Lei­den: Let­tre Neucha­te­loi­ses uit 1784. Hier­on­der vindt u de leen­ge­ge­vens (alleen ter inzage):

Titel:
Le noble, con­te moral. / [By Bel­le van Zuylen]
Impres­sum:
Amster­dam, 1763
For­maat:
Col­la­tie:
*2 A‑D8 E4 (E4 blank)
Vin­ger­af­druk:
176308 – a1=a2 *2 re – b1 A $ : b2 E2 $&
Typo­gra­fi­sche informatie:
x (typo­gra­fi­sche titel­pa­gi­na), i (let­ter­ty­pe romein)
Auteur:
Bel­le van Zuy­len (1740−1805)
Jaar:
1763
Druk­ker / Uitgever:
s.n. Amster­dam
Onder­werp­s­tref­woord:
French lan­gu­a­ge and literature
Sig­na­tuur:
Den Haag, KB: 1159 G 50

 

Titel:
Let­tres neucha­te­loi­ses. / [By Bel­le van Zuylen]
Impres­sum:
Amster­dam, 1784
For­maat:
12°
Col­la­tie:
A‑E12 F8
Vin­ger­af­druk:
178412 – b1 A2 ai : b2 F4 ;$
Typo­gra­fi­sche informatie:
x (typo­gra­fi­sche titel­pa­gi­na), i (let­ter­ty­pe romein)
Auteur:
Bel­le van Zuy­len (1740−1805)
Jaar:
1784
Druk­ker / Uitgever:
s.n. Amster­dam
Onder­werp­s­tref­woord:
French lan­gu­a­ge and literature
Sig­na­tuur:
Den Haag, KB: 943 G 54

 

Titel:
Let­tres neucha­te­loi­ses. Roman. / [By Bel­le van Zuylen]
Impres­sum:
Amster­dam, 1784
For­maat:
12°
Col­la­tie:
A‑E12
Vin­ger­af­druk:
178412 – b1 A2 ses : b2 E6 s$m
Typo­gra­fi­sche informatie:
x (typo­gra­fi­sche titel­pa­gi­na), i (let­ter­ty­pe romein)
Auteur:
Bel­le van Zuy­len (1740−1805)
Jaar:
1784
Druk­ker / Uitgever:
s.n. Amster­dam
Onder­werp­s­tref­woord:
French lan­gu­a­ge and literature
Sig­na­tuur:
Lei­den, UB: 20643 F 45
URL:
Illu­stra­ti­on

——————————————————————————————————————————————

Klik hier voor  onli­ne tek­sten en boe­ken van Bel­le van Zuylen/Madame de Charrière

——————————————————————————————————————————————-

Klik hier  voor  Cha­teau­bri­and over een boek van Belle
(Chateaubriand’s memoi­res, XXVIII, 10).

——————————————————————————————————————————————-

Klik hier  voor Cha­teau­bri­and over zijn bezoek aan Neuchâtel
(Chateaubriand’s memoi­res, XXVIII, 4).

——————————————————————————————————————————————

Klik hier voor Cha­teau­bri­and over Neuchâ­tel en Lausanne
(memoi­res d’Out­ré-Tom­be, tome 3 livre 9: neucha­tel, livre X: lausanne)

—————————————————————————————————————————————–

Klik hier voor Le Noble op Athena.

—————————————————————————————————————————————–

Klik hier voor Let­tres Neuchâ­te­loi­ses op Athena.

—————————————————————————————————————————————–

Klik hier voor Let­tres écri­tes de Lausan­ne op Athena.

—————————————————————————————————————————————–