Op bezoek bij Belle

 Uitnodiging

 Het bestuur van de Alum­ni­k­ring Frans van de Uni­ver­si­teit van Amster­dam orga­ni­seert voor (oud-) stu­den­ten, (oud-)docenten en ande­re belang­stel­len­den een mid­dag gewijd aan Bel­le met onder meer de theatervoorstelling: 

Op bezoek bij Bel­le. Een toneelimpromptu.

i.s.m.

Slot Zuy­len en toneel­groep FRI, o.l.v. Lili­a­na Alexandrescu

 

op zater­dag­mid­dag 6 juni 2015

Koets­huis van Slot Zuylen

Tour­nooi­veld 1, 3611 AS Oud-Zuilen 

Aan­vang: 16.00 u. 

 

Aan­mel­ding en kosten:

Voor ove­ri­ge belang­stel­len­den voor deze voor­stel­ling is een beperkt aan­tal plaat­sen beschikbaar.

De kos­ten bedra­gen € 5,- p.p.

Aan­mel­den per mail: beheer@slotzuylen.nl

 

Dit bericht is geplaatst in Mededelingen. Bookmark de permalink.