Belle van Zuylen dag 2014 in Slot Zuylen

PERSBERICHT SLOT ZUYLEN

14 okto­ber 2014

Bel­le van Zuy­len dag 2014 in Slot Zuylen

Op zon­dag 9 novem­ber 2014 vindt in Slot Zuy­len voor de acht­ste keer de Bel­le van Zuy­len-dag plaats. Geor­ga­ni­seerd ter gele­gen­heid van haar geboor­te­dag, met een spe­ci­a­le Bel­le-rond­lei­ding van 45 minu­ten, ein­di­gend met live uit­ge­voer­de muziek van Belle.

Bin­nen­kort klinkt in de kamers van Slot Zuy­len weer de muziek van Bel­le van Zuy­len (1740−1805), de bekend­ste bewoon­ster van het kas­teel. Niet veel men­sen weten dat deze ver­lich­te schrijf­ster ook een ver­dien­ste­lijk com­po­nis­te was. 

Ik maak vers­jes voor mijn noten en noten voor de poë­zie van ande­ren”, schrijft Bel­le van Zuy­len in 1790 hier­over op beschei­den wij­ze aan haar broer Vin­cent. Haar oeu­vre wordt door ande­ren omschre­ven als rebels én bemin­ne­lijk, hef­tig én gevoels­ma­tig, tus­sen Ver­lich­ting en Romantiek.

Belle’s tuin, Bel­le-mas­ker en Belle-taartje

Naast de rond­lei­ding in het kas­teel kunt u ook onder bege­lei­ding in de tuin een wan­de­ling maken langs gelief­de plek­jes van Bel­le. Daar­naast is er in het Koets­huis voor kin­de­ren de knut­sel­ac­ti­vi­teit ‘Bel­le-mas­ker maken’.

Om 10.30 uur gaat het muse­um­ca­fé Koets­huis open; daar kun u een spe­ci­aal Bel­le-taart­je komen eten. 

Gege­vens:

  • Zon­dag 9 novem­ber 2014.

  • Entrée: kin­de­ren € 5,00 | vol­was­se­nen € 8,50 | MJK-hou­ders gratis.

  • Eer­ste rond­lei­ding start om 11.30 uur, daar­na 12.30 uur | 13.30 uur | 14.30 uur en 15.30 uur.

  • Reser­ve­ren aan­be­vo­len op 030–2440255 of via info@slotzuylen.nl

  • Het muse­um­ca­fé Koets­huis gaat om 10.30 uur open. Daar kunt u terecht voor (o.a.) een kop thee of kof­fie en een Belle-taartje.

  • Het Slot is helaas niet toe­gan­ke­lijk voor rol­stoe­len, ons muse­um­ca­fé Koets­huis wel.

  • Van­uit Utrecht en Maars­sen is Slot Zuy­len ook bereik­baar met bus 36. Uit­stap­pen hal­te Oud-Zui­len, waar­na ca. 10 minu­ten lopen

  • www.slotzuylen.nl

Noot voor de redactie:

Voor meer infor­ma­tie over de geplan­de acti­vi­tei­ten voor 2014 kunt u con­tact opne­men met Slot Zuy­len op 030- 2440255

Bij­la­ge: afbeel­ding Bel­le van Zuylen

Slot Zuy­len, Tour­nooi­veld 1, 3611 AS Oud-Zui­len – www.slotzuylen.nl

Dit bericht is geplaatst in Events, Laatste nieuws, Mededelingen. Bookmark de permalink.