Historische gebeurtenissen

silhouet
1789 5 mei: bijeenroeping van de Etats généraux (Staten-Generaal) te Versailles.
17 juni: de derde stand besluit zich Nationale vergadering te noemen.
14 juli: het Parijse volk plundert het hôtel des Invalides en bestormt de Bastille. Terugkeer van Necker in de regering. Tal van adellijke personen nemen de wijk.
26 augustus: Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (verklaring van de rechten van de mens en de burger).
1790 Ontslag van Necker, die terugkeert naar Zwitserland.
1791 20 juni: de koning vlucht en wordt de volgende dag van Varennes naar Parijs teruggebracht.
9 november: decreet van de Nationale vergadering tegen de emigranten.
1792 Januari: ultimatum van de Oostenrijkse keizer, Leopold II.
20 april: Frankrijk verklaart Oostenrijk de oorlog, waardoor het automatisch ook in oorlog komt met Pruisen.
Nationalisatie van het bezit van de emigranten.
9-10 augustus: val van de monarchie. Slachting van het regiment van de Zwitserse garde in de Tuilerieën.
13 augustus: de koning en zijn familie worden overgebracht naar de Temple.
21 september: bijeenkomst van de Nationale Conventie. Afschaffing van het koningschap en proclamatie van de Republiek.
6 november: door de overwinning bij Jemappes verovert Frankrijk de Oostenrijkse Nederlanden.
1793 21 januari: onthoofding van Lodewijk XVI.
Februari: Frankrijk verklaart de oorlog aan de koning van Engeland en aan de prins van Oranje. De Franse generaal Dumouriez bezet Breda en verschillende andere plaatsen in Nederland. Kort daarna verklaart Frankrijk de oorlog aan Spanje. Er vormt zich een eerste coalitie tegen Frankrijk.
10 maart: uitbreiding van de bevoegdheden van de revolutionaire rechtbank.
18 maart: Dumouriez wordt bij Neerwinden door de Oostenrijkers verslagen.
6 april: instelling van het Comité du salut public (Comité voor algemeen welzijn).
5 september: opstanden, waarna staatsterreur aan de orde van de dag is en zelfs een wettelijke basis krijgt.
16 oktober: onthoofding van Marie-Antoinette.
1794 April-juli: absolute macht van Robespierre.
26 juni: slag bij Fleurus, waardoor Frankrijk de Oostenrijkse Nederlanden herovert.
26 juli: onthoofding van Robespierre.
1795 20 januari: Franse troepen trekken de grote rivieren over en bezetten de Republiek der Zeven Provinciën.
16 mei: vredesverdrag tussen de Frankrijk en de Bataafse republiek, zoals het land tot 1806 zal heten.
27 oktober: de Conventie wordt opgevolgd door het Directoire.
1796 Bonaparte krijgt het opperbevel in de Italiaanse veldtocht.
1798 Januari: Franse troepen bezetten Lausanne.
28 maart: proclamatie van de Zwitserse Republiek.
19 augustus: bondgenootschap tussen de Zwitserse Republiek en Frankrijk.
1799 9 november: staatsgreep van Bonaparte. Het Directoire wordt opgevolgd door het Consulaat.
24 december: Bonaparte wordt tot eerste consul gekozen.
1802 2 augustus: Napoleon wordt benoemd tot consul voor het leven.
1804 21 maart: invoering van de Code civil, die de grondslag is geweest voor verschillende moderne wetboeken.
2 december: kroning van Napoleon tot keizer in Notre-Dame te Parijs.
1805 15 december: door het verdrag van Schönbrunn komt het vorstendom Neuchâtel van Pruisisch onder Frans gezag.
HOME