Voorwoord

silhouet

De hiernavolgende bibliografie bevat de geschriften van Belle de Zuylen / Isabelle de Charrière alsmede boeken en artikelen die geheel of gedeeltelijk aan haar zijn gewijd. Niet opgenomen zijn de edities die tijdens haar leven of kort na haar dood zijn gepubliceerd en die vaak niet of moeilijk te vinden zijn. Voor gegevens over deze oude edities wordt verwezen naar de Œuvres complètes, Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1979-1984 of naar C.P. Courtney, A preliminary bibliography of Isabelle de Charrière (Belle de Zuylen), Voltaire Foundation, Oxford, 1980.
Onze dank gaat uit naar prof. C.P. Courtney, van wiens bibliografisch werk over Belle de Zuylen / Isabelle de Charrière wij voor onze bibliografie een bijzonder nuttig  gebruik hebben gemaakt.
Graag ontvangen wij commentaar, correcties en aanvullingen. Auteurs van nieuwe publicaties wordt verzocht deze zo mogelijk toe te zenden of in ieder geval te melden aan onderstaand adres.

e-mail: webmaster@belle-van-zuylen.eu

 

HOME