Bestuur

Het bestuur van het Genootschap wordt gevormd door:

Edda Holm, voorzitter

Margriet Lacy, vice-voorzitter

Marjolein Hogewind, secretaris

Annemarie Veerman, penningmeester

Daniël Beuman, lid

Fieke Schouten, lid