Bestuur

Het bestuur van het Genootschap wordt gevormd door:

Edda Holm, voorzitter
Marjolein Hogewind, secretaris
Margriet Lacy, penningmeester
Netty van der Tak, lid, vice voorzitter
Suzan van Dijk, lid, Cahiers Isabelle de Charrière\Belle van Zuylen Papers
Rob Gielen, lid, web master, boekverkoop