Bestuur

Het bestuur van het Genootschap wordt gevormd door:

Edda Holm, voorzitter

Marjolein Hogewind, secretaris

Margriet Lacy, penningmeester

Daniël Beuman, lid

Rob Gielen, lid, web master