Albums

Door op een van de albums te klikken opent u deze. U kunt ook op de tweede balk (hier boven) het gewenste album openen.


De  (*) gemerkte albums zijn alleen voor leden. U moet hiervoor een password invoeren.
U kunt een password aanvragen via info(at)belle-van-zuylen(dot)eu
Vermeldt u naam, adres en e-mail-adres.

Een album geeft aan de bovenkant een miniatuurweergave van de aanwezige foto’s.
Door met de muis op een foto te klikken wordt deze vergroot weergegeven.
Als op de rechter of linker miniatuur geklikt wordt, schuif  je verder door het album.
Dat kan ook door midden op de rechter- of  linkerkant van de vergrote weergave te klikken.
Rechts onder kan een schermbrede weergave gekozen worden.

Note voor auteurs:
Wat betreft foto’s en hun eigenaar: graag zelf, voordat u ze opstuurt, bijvoorbeeld rechtsonder, naam met copyright symbool plaatsen. Dat kan met een foto-edit programma (er zijn diverse, z.g.n. open source programma’s voor dit doel te vinden). Graag ook zelf de ondertitel(s) erbij zetten. Het is voor de webmaster ondoenlijk bij alle foto’s van derden, ondertitels te bedenken en copyrights toe te voegen. Titels niet te lang, want anders passen ze niet in het album. Foto’s s.v.p. in formaat 640×480, rechtop en JPEG gecomprimeerd (<200 a 300 kB / stuk). Verder worden, voorlopig, niet meer dan totaal 50 foto’s per album geplaatst.