ANBI

Het Genootschap Belle van Zuylen / Association Madame de Charrière heeft de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status.

 

De Nederlandse belastingdienst schrijft hierover o.a. het volgende:

“Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Let op!

Niet alle betalingen aan een ANBI mag u aftrekken als gift. Wilt u meer weten over aftrekbare giften? Kijk bij Giften.”

Zie de site van de Nederlandse belastingdienst voor meer info.