Verslagen

Officiële naam: Genootschap Belle de Zuylen/Association Madame de Charrière (algemeen bekend als Genootschap Belle van Zuylen en Association Isabelle de Charrière)

RSIN/fiscaal nummer: 815515352

bankrekeningnummer: NL50 INGB 0005 6347 23

Contactpersoon:

Mevrouw M. Hogewind-Laffrée (secretaris)
De Lus 28
2242 AG Wassenaar

e-mail: bestuur@belle-van-zuylen.eu

Doelstelling: bevordering en verspreiding van kennis wat betreft het leven en werk van Belle van Zuylen (Isabelle de Charrière).

Bestuur:
voorzitter: Edda Holm
vice voorzitter: Margriet Lacy-Bruijn
secretaris: Marjolein Hogewind-Laffrée
penningmeester: Annemarie Veerman
algemeen lid: Daniel Beuman
algemeen lid: Fieke Schouten

Website:  webmaster: Rob Gielen

Beloningsbeleid: De bestuursleden betalen dezelfde contributie als de andere leden en doen hun werk belangeloos, zonder bezoldiging.

Jaarverslagen:

2012
2013
2014
2015
2016
2017 (Lettre, blz 8-38)
2018

Financiële verslagen:

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Beleidsplan 28-11-2018

Financieel overzicht 2018 Voorjaarsbijeenkomst 2019

Begroting kalenderjaar 2019

Financieel overzicht 2019

Begroting kalenderjaar 2020

Statuten:

Statuten 1976
Statutenwijziging 2005