Bijeenkomsten

Voorjaarsbijeenkomst en jaarvergadering zaterdag 21 april 2018

 

Wassenaar, maart 2018

Aan de leden van het Genootschap Belle van Zuylen

Zeer geachte heer/mevrouw,

Op zaterdag 21 april 2018 zal de jaarlijkse studiebijeenkomst van het Genootschap plaatsvinden. Zoals u weet, wordt deze gecombineerd met de jaarvergadering, waarvan de agenda U bijgaand wordt toegezonden. De bijeenkomst wordt gehouden in het Koetshuis van Slot Zuylen, waar vanaf 10.30 uur een kopje koffie of thee voor u klaar staat.

Het programma ziet er als volgt uit:

10.30 uur ontvangst met koffie en thee in het Koetshuis

11.00 uur: jaarvergadering

11.45 uur: lezing door Hazel Jones in de Gobelinzaal van het Slot met de titel:

Jane Austens Journey’s

13.15 -14.15 uur: lunch in het Koetshuis

Om 14.30 uur is er de mogelijkheid deel te nemen aan een reguliere rondleiding of een wandeling door de tuin te maken.

Voor leden kost deze bijeenkomst inclusief lunch, koffie en thee €27,50 en voor niet-leden €35.00.

Belangstellenden kunnen zich opgeven door vóór 14 april 2018 een e-mail te zenden aan marjoleinhogewind@planet.nl of de antwoordstrook te sturen naar Marjolein Hogewind, De Lus 28, 2242 AG Wassenaar.

Tevens verzoeken wij u het verschuldigde bedrag vóór 14 april 2018 te storten op rekeningnummer NL50INGB0005634723 t.n.v. Genootschap Belle van Zuylen, onder vermelding van “studiebijeenkomst 2018”.

Neemt U allen Uw museumjaarkaart mee!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Marjolein Hogewind, secretaris

Naam: ………………………………………………………………………………………(lid / geen lid)

Woonplaats: ……………………………………………………………………………………………..

  • Zal op 21 april 2018 deelnemen aan de jaarvergadering/studiebijeenkomst

  • introducé (aantal): ……

Sturen naar: Marjolein Hogewind, De Lus 28, 2242 AG Wassenaar.