Bijeenkomsten

Wassenaar, februari 2017

Aan de leden van het Genootschap Belle van Zuylen

Zeer geachte heer/mevrouw,

Op zaterdag 1 april 2017 zal de jaarlijkse studiebijeenkomst van het Genootschap plaatsvinden. Zoals u weet, wordt deze gecombineerd met de jaarvergadering, waarvan de agenda U bijgaand wordt toegezonden. De bijeenkomst wordt gehouden in het Koetshuis van Slot Zuylen, waar vanaf 10.30 uur een kopje koffie of thee voor u klaar staat.

Het programma ziet er als volgt uit:

11.00 uur: jaarvergadering

11.30 uur: pauze, inclusief koffie/thee

12.00 uur: verzamelen in de Gobelinzaal van het Slot voor een:

Lecture en route”

Netty van der Tak en Daniel Beuman leiden ons langs de portretten van de familie van Tuyll van Serooskerken en aanverwanten, waarbij de meisjes van Lokhorst (nichtjes van Belle) als noviteit worden opgenomen in de rondleiding.

NB : museumstoeltjes mogen worden meegebracht en er zijn in de vensterbanken ook enkele zitplaatsen voor diegenen die staan bezwaarlijk vinden.

13.15 uur: lunch in het Koetshuis

Voor leden kost deze bijeenkomst inclusief lunch, koffie en thee €22,50 en voor niet-leden €27,50.

Belangstellenden kunnen zich opgeven door vóór 25 maart 2017 een e-mail te zenden aan marjoleinhogewind@planet.nl of de antwoordstrook te sturen naar Marjolein Hogewind, De Lus 28, 2242 AG Wassenaar.

Tevens verzoeken wij u het verschuldigde bedrag vóór 25 maart 2017 te storten op rekeningnummer NL50INGB0005634723 t.n.v. Genootschap Belle van Zuylen, onder vermelding van “studiebijeenkomst 2017”.

Neemt U allen Uw museumjaarkaart mee!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Marjolein Hogewind, secretaris

Naam: ………………………………………………………………………………………(lid / geen lid)

Woonplaats: ……………………………………………………………………………………………..

  • Zal op 1 april 2017 deelnemen aan de jaarvergadering/studiebijeenkomst

  • introducé (aantal): ……

Sturen naar: Marjolein Hogewind, De Lus 28, 2242 AG Wassenaar.