Nederlands

Het Genootschap Belle van Zuylen is opgericht in 1974 (1976) en stelt zich ten doel om meer bekendheid te geven aan het werk van deze schrijfster. Dat gebeurt o.a. door het organiseren van bijeenkomsten, twee maal per jaar: voor de leden is er in april de jaarvergadering op Slot Zuylen en in de herfst een bijeenkomst op een locatie in Nederland, gelieerd aan Belle van Zuylen.  Het Genootschap draagt tevens bij aan de jaarlijkse viering, op Slot Zuylen, van de geboortedag van de schrijfster op of rond 20 oktober.
Het werk van Belle van Zuylen spreekt ook moderne lezers nog steeds aan: korte, heldere romans en uitvoerige, sterk persoonlijke briefwisselingen, waarin zij zich intensief bezig houdt met vragen van verantwoordelijkheid, sociale verhoudingen, huwelijk, opvoeding en moraal. Veel van haar hedendaagse lezers zien in haar een feministe avant-la-lettre. Veel geciteerd is haar uitspraak:  “Je n’ai pas les talents subalternes” (Ik heb geen talent voor ondergeschiktheid). Al haar werk schreef zij in het Frans, de internationale taal van de achttiende eeuw. Meer en meer worden romans en brieven ook vertaald in het Nederlands. Het Genootschap Belle van Zuylen draagt daaraan bij, evenals voorheen aan de publicatie van haar verzamelde geschriften, Oeuvres Complètes, door Van Oorschot te Amsterdam (1979-1984). Het fungeert als nationaal en internationaal platform voor wetenschappers en liefhebbers van haar werk, in Nederland en daarbuiten. Dat gebeurt dikwijls in samenwerking met het Zwitserse zustergenootschap ‘Association suisse Isabelle de Charrière’.

Informatie over Belle van Zuylen en online teksten zijn te HIER vinden.