Nederlands

Het Genootschap Belle van Zuylen is opgericht in 1974 (1976) en stelt zich ten doel om meer bekendheid te geven aan het werk van deze schrijfster. Dat gebeurt o.a. door het organiseren van bijeenkomsten, twee maal per jaar: voor de leden is er in april de jaarvergadering en in de herfst een bijeenkomst op een locatie in de stad Utrecht: de Belle van Zuylenzaal van de Universiteit, het stadswoonhuis van de familie aan de Kromme Nieuwe Gracht, NH kerkje bij Slot Zuylen etc. Het programma van de laatste bijeenkomst / activiteit is HIER  te vinden. Het Genootschap draagt tevens bij aan de jaarlijkse viering, op Slot Zuylen, van de geboortedag van de schrijfster op of rond 20 oktober.
Het werk van Belle van Zuylen spreekt ook moderne lezers nog steeds aan: korte, heldere romans en uitvoerige, sterk persoonlijke briefwisselingen, waarin zij zich intensief bezig houdt met vragen van verantwoordelijkheid, sociale verhoudingen, huwelijk, opvoeding en moraal. Veel van haar hedendaagse lezers zien in haar een feministe avant-la-lettre. Veel geciteerd is haar uitspraak:  “Je n’ai pas les talents subalternes” (Ik heb geen talent voor ondergeschiktheid). Al haar werk schreef zij in het Frans, de internationale taal van de achttiende eeuw. Meer en meer worden romans en brieven ook vertaald in het Nederlands. Het Genootschap Belle van Zuylen draagt daaraan bij, evenals voorheen aan de publicatie van haar verzamelde geschriften, Oeuvres Complètes, door Van Oorschot te Amsterdam (1979-1984). Het fungeert als nationaal en internationaal platform voor wetenschappers en liefhebbers van haar werk, in Nederland en daarbuiten. Dat gebeurt dikwijls in samenwerking met het Zwitserse zustergenootschap ‘Association suisse Isabelle de Charrière’.
Elk jaar verzorgt het Genootschap een aflevering van de Cahiers Isabelle de Charrière / Belle de Zuylen Papers, in het Engels en Frans, rond per jaar verschillende thema’s. Voor de leden is er in april de jaarvergadering en in de herfst een bijeenkomst op een locatie in de stad Utrecht: de Belle van Zuylenzaal van de Universiteit, het stadswoonhuis van de familie aan de Kromme Nieuwe Gracht, NH kerkje bij Slot Zuylen etc. Het Genootschap draagt tevens bij aan de jaarlijkse viering, op Slot Zuylen, van de geboortedag van de schrijfster op of rond 20 oktober.

Informatie over Belle van Zuylen en online teksten zijn te HIER vinden.