Oud

La Noble ou l’art d’être une belle noble

Nederlandse toneelbewerking door Eva Mathijssen van

Le Noble, geschreven door Belle van Zuylen

 

Toen Belle van Zuylen haar literaire eersteling Le Noble – aanvankelijk anoniem – het daglicht liet zien, was Papa van Tuyll van Serooskerken vooral ‘not amused’ bij het vernemen dat het nota bene zijn eigen adellijke dochter was, die in deze ‘conte moral’ de aristocratische elite vlijmscherp op de hak had genomen.

Om zijn 45-jarig bestaan te vieren heeft het Genootschap Belle van Zuylen Eva Mathijssen verzocht dit amusante ‘verhaal met zedelijke strekking’ voor het toneel te bewerken in het Nederlands. Eva Mathijssen (1977), schrijver, acteur en theatermaker, heeft hiervoor als uitgangspunt genomen De Edelman in de vertaling van Rosalien van Witsen en dit verhaal ingebed in de context van Belles tijd. Zo zijn wij mede getuigen van de verontwaardiging van Belles vader over de rebelse ideeën van zijn dochter, van de ontsteltenis onder de Haagse deftige dames over Belles vrije manier van bewegen, van het geheim van haar brievenwisseling met David-Louis Constant d’Hermenches.

Op 19 en 20 oktober a.s. zal het stuk voor het eerst te zien zijn in het schitterende, intieme huistheater Première Parterre van Jaap Broekmans en Gepke Witteveen aan de Groot Hertoginnelaan 52, 2517 EJ Den Haag.

Gepke Witteveen heeft de spelerscast bijeen gebracht, ideeën aangedragen o.a. voor muziek en kostumering en het toneelstuk geregisseerd.

Rolverdeling:

Belle Linda Møller
Vader + Constant d’Hermenches + baron Joop Keesmaat
Valaincourt + jonge baron Max Douw
Julie Carlijn van Ramshorst

Kostuums Louis de Leeuw

Intro-muziek Eelco Menkveld

Camerawerk/Vormgeving Power Point Rob Bertsch

Fotografie Ton Bongers

Muziek zang/composities Max Douw

Damesstemmen Linda Møller, Anna Nicolaï, Gepke Witteveen

Muziek en tekst Pauvre Agneau Belle van Zuylen

Nederlandse bewerking Pauvre Agneau Edda Holm

Algehele regie Gepke Witteveen

 

Programma op zaterdag 19 en zondag 20 oktober a.s.

13h30 Ontvangst met koffie/thee

14h00 Aanvang voorstelling

15h15 Drank en hapje, nazit met de toneelspelers

Entreeprijs: €29,50 p.p. De stoelen zijn niet genummerd.

Tot 15 september a.s. zal de verkoop van kaarten uitsluitend bestemd zijn voor leden van het Genootschap en eventuele introducé(e)’s. Na die datum zijn de kaarten voor iedereen beschikbaar.

Opgave per email onder vermelding van 1) voorkeursdatum en 2) het aantal personen:

marjoleinhogewind@planet.nl

Of per post:

Marjolein Hogewind, De Lus 28, 2242 AG Wassenaar

Gelieve het verschuldigde bedrag te storten op rekeningnummer NL50INGB0005634723 t.n.v. Genootschap Belle van Zuylen, onder vermelding van La Noble

Restitutie van entreegelden is vanaf 1 oktober 2019 helaas niet meer mogelijk.

Extra voorstelling

Op zondag 1 december 2019 in Muzee Scheveningen om 16h00

Neptunusstraat 92 – tel: 070-3500830

Reserveren via: www.muzeescheveningen.nl

Hieronder enkele foto’s (gemaakt door Ton Bongers © ) van het gezelschap:

 

===========================================================

Den Haag, juni 2019

Geachte leden van het Genootschap Belle van Zuylen,

Wij zijn verheugd u te mogen meedelen dat op 19 en 20 oktober a.s. le conte moral Le Noble/De Edelman, in een zeer bijzondere versie, zal worden opgevoerd in het schitterende Haagse huistheater Première Parterre. Velen van u zullen dit theater nog kennen van twee jaar geleden, toen daar het toneelstuk van Isabelle de Charrière La Parfaite liberté ou les vous et toi werd uitgevoerd. Mede door de enthousiaste reacties van de leden vond het bestuur dit voor herhaling vatbaar en acht zij het jubileumjaar hét moment om weer een werk van Belle van Zuylen/Isabelle de Charrière op te laten voeren.

Bewerking Le Noble/De Edelman

Zoals aangekondigd in de Lettre de Zuylen hebben wij Eva Mathijssen (schrijfster, actrice en theatermaker) gevraagd de Nederlandse versie van Le Noble te dramatiseren. Inmiddels is het script klaar, met als titel La Noble ou l’art d’être une belle noble. Het is een origineel werk geworden, waarin rondom het verhaal van Le Noble ook allerlei verwijzingen naar het ‘echte’ leven van Belle van Zuylen staan. Gepke Witteveen is, net als de vorige keer, verantwoordelijk voor de regie en de komende weken zal zij een cast van vier professionele acteurs en actrices samenstellen. Met trots kunnen wij u nu al vermelden dat zowel Joop Keesmaat als Linda Möller hun deelname hebben toegezegd.

Extra donatie

Première Parterre is een sfeervol en intiem huistheatertje, maar het heeft daardoor wel een beperkte zaalcapaciteit van slechts 50 stoelen. En dat geeft uiteraard ook een beperkte recette. Met alleen contributies en entreegelden zullen wij er niet komen. Daarom willen wij u vragen om, en parfaite liberté, een extra donatie te doen, zodat wij deze productie kunnen verwezenlijken. Er komen twee matineevoorstellingen, één op zaterdag 19 oktober en één op zondag 20 oktober 2019, met koffie/thee bij aanvang en een feestelijk aangeklede borrel plus nazit met de acteurs/actrices. We zouden het zeer op prijs stellen als u uw donatie zo spoedig mogelijk, en liefst vóór 15 juli a.s. zou willen storten op rekeningnummer NL50INGB0005634723 t.n.v. Genootschap Belle van Zuylen, onder vermelding van: “donatie Le Noble/De Edelman”. Bij voorbaat danken wij u natuurlijk heel hartelijk.

ANBI Status

Zoals u wellicht heeft gelezen is het Genootschap per 1 januari jl. een culturele ANBI geworden. (ANBI = algemeen nut beogende instelling). Donateurs kunnen, zij het onder bepaalde voorwaarden, hun financiële giften aan het Genootschap van hun inkomstenbelasting aftrekken. Uiteraard hopen we dat dit voor velen van u een aanmoediging zal zijn het Genootschap financieel extra te steunen. Op de website (www.belle-van-zuylen.eu) kunt u meer informatie over de belastingvoordelen van onze ANBI-status vinden, o.a. met verwijzing naar officiële pagina’s daaromtrent van de Belastingdienst.

Aanmelding Voorstelling
U zult later dit jaar een aanmeldingsformulier ontvangen voor de voorstellingen in oktober. Wel kunt u bij het storten van een eventuele donatie alvast een voorkeursdatum opgeven.

Met vriendelijke groet van

Edda Holm, voorzitter,

mede namens het bestuur van het Genootschap Belle van Zuylen

===========================================================

Definitief programma van het 45-jarig bestaan van het Genootschap Belle van Zuylen

Dit jaar is het 45 jaar geleden dat het Genootschap Belle van Zuylen werd opgericht.

Het bestuur heeft gemeend dat dit jubileum niet ongemerkt voorbij mag gaan en een zeer gevarieerd programma samengesteld om deze mijlpaal te vieren. Net als vijf jaar geleden hebben wij daarvoor twee dagen uitgetrokken. Zowel zaterdag 25 als zondag 26 mei staan in het teken van deze verjaardag met interessante verhalen, prachtige muziek, en tussendoor genoeg ruimte om elkaar te ontmoeten en te spreken bij een kopje koffie, aan feestelijke gevulde tafels, of bij een glaasje wijn.

Op zaterdag 25 mei komen we bij elkaar op Slot Zuylen, waar Maria Schouten en Jos Gabriëls, beiden van het Huygens Instituut ons wat zullen vertellen over de eetcultuur in de tijd van Belle van Zuylen en zondag 26 mei staat geheel in het teken van muziek. We komen daarom bijeen in het Geelvinck Muziek Museum te Zutphen, waar Jacqueline Letzter van de Universiteit van Nice een lezing zal houden over de opera’s van Belle van Zuylen. Na de lunch kunnen we dan genieten van een concert door Penelope Cave en Katrina Faulds op piano forte en klavecimbel. Voor degenen die in 2017 mee gingen naar Chawton in Engeland zijn zij oude bekenden.

Wij nodigen U graag uit om dit feest met ons te vieren.

Het volledige programma van beide dagen vindt U in de bijlage.

Wij verzoeken U nadrukkelijk om U van tevoren op te geven en duidelijk aan te geven aan welke activiteiten U wenst deel te nemen.

Mocht U problemen hebben om een van beide locaties te bereiken, dan kunnen we proberen of covoiturage mogelijk is. U kunt dat melden met een berichtje :marjoleinhogewind@planet.nl.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur van het Genootschap Belle van Zuylen

Programma:

Zaterdag 25 mei 2019 – op Slot Zuylen,
Tournooiveld, 3611 AS Oud-Zuilen.

10.00 Ontvangst met koffie en thee in het Koetshuis

10.30 Jaarvergadering

11.00 Pauze

11.30 -12.30 in de Vergaderzaal op het Slot: Eerst een lezing van Maria Schouten met de titel:

Belle et la bonne cuisine. Eten en tafelen op Zuylen en daarbuiten in de achttiende eeuw

Vervolgens een lezing van Jos Gabriëls met de titel:

‘Bon Appétit’! Hoe koken in Frankrijk een kunst werd 1765-1825

13.00 – 14.30 – Feestelijke lunch in de Gobelinzaal

 

Zondag 26 mei 2019 in het Geelvinck Muziek Museum,
Huis ‘De Wildeman’, Zaadmarkt 88, 7201 DE Zutphen.

11.00 Ontvangst met koffie en thee

11.30 lezing door Jacqueline Letzter (in het Frans) met de titel:

« Envoyer de la musique à Turin c’est envoyer de l’eau à la fontaine. N’importe, les ruisseaux passent leur vie à grossir les rivières » : les opéras d’Isabelle de Charrière.

12.45 Lunch

14.00 Concert op piano forte en klavecimbel door Penelope Cave en Katrina Faulds met de titel:

‘Je suis musicienne’: women who ‘dreamt only of music’.

Er zal werk worden gespeeld van de componisten: Isabelle de Charrière, Anna Bon, Elisabeth Jacquet de la Guerre, Elisabetta Gambarini, Eliza Turner, Jane Savage, Fanny Mendelssohn, Leopoldine Blahetka en Maria Szymanowska.

15.00 Afsluitend samenzijn met een versnapering naar keuze.

Zoals U ziet bieden wij U een zeer gevarieerd programma en wij hopen natuurlijk dat U beide dagen met ons komt vieren. Maar u kunt ook een keuze maken.

Gelieve het keuzemenu nauwkeurig te bekijken en uw voorkeuren aan te kruisen!

1: Ik geef mij op voor het programma van zaterdag 25 mei op Slot Zuylen en betaal vooraf:

Leden: €45,-
Niet-leden €55,-

Aantal :

of:

2: Ik geef mij op voor het programma van zondag 26 mei in het Geelvinck Muziek Museum te Zutphen en betaal vooraf:

Leden: € 65,-.
Niet-leden: €75,-

Aantal :

of:

3: Ik geef mij op voor beide dagen en betaal vooraf:

Leden: € 95,-.
Niet-leden: €115,-

Aantal:

 

Museumjaarkaart is beide dagen welkom!

Opgave tot uiterlijk 15 mei 2019 per email: marjoleinhogewind@planet.nl.

Of per post:

Marjolein Hogewind,

De Lus 28

2242 AG Wassenaar.

Gelieve het verschuldigde bedrag te storten op rekeningnummer NL50INGB0005634723 t.n.v. Genootschap Belle van Zuylen, onder vermelding van “jubileum, 2019” Uw betaling moet uiterlijk 17 mei 2019 bij ons binnen zijn.

Restitutie of annulering is na 15 mei 2019 helaas niet mogelijk, i.v.m. onze verplichtingen jegens Slot Zuylen, Muziek Museum Geelvinck en cateringbedrijven.

 

=============================================

Herfstbijeenkomst, zaterdag 20 oktober 2018

Wassenaar, 31 augustus 2018

Aan de leden van het Genootschap Belle van Zuylen, en andere belangstellenden,

Bij dezen nodigen wij U van harte uit voor de herfstbijeenkomst, die dit jaar wordt gehouden op zaterdag 20 oktober 2018 op Kasteel Rosendael te Rozendaal.

Een routebeschrijving vindt U hieronder. Mocht het voor U bezwaarlijk zijn om op eigen gelegenheid naar Rozendaal te komen, dan is er wellicht een mogelijkheid om met iemand mee te rijden.

U kunt dat aangeven op het aanmeldingsformulier of per email bij Marjolein Hogewind marjoleinhogewind@planet.nl. We kunnen dan kijken wat er mogelijk is.

Het programma ziet er als volgt uit:

11.00 – warm welkom met koffie en thee

11.30 – Madeleine van Strien en Maria Schouten:

La Belle voyageuse’

Belle’s reis naar Engeland, november 1766 – mei 1767

12.45 – lunch

14.00 – rondleiding door het museum

Het park is op eigen gelegenheid te bezoeken.

De kosten van deze bijeenkomst, incl. lunch bedragen: € 30,- voor leden en €37,50 voor niet-leden.

Wij verzoeken u vriendelijk om uiterlijk 10 oktober 2018 te berichten of U wilt deelnemen aan deze bijeenkomst. Dit kan per e-mail: marjoleinhogewind@planet.nl (wie per e-mail inschrijft, ontvangt een bevestiging), of door het invullen van onderstaande antwoordstrook.

Gelieve tijdig (vóór 10 oktober 2018) het verschuldigde bedrag te storten op rekeningnummer NL50INGB0005634723 t.n.v. Genootschap Belle van Zuylen, onder vermelding van: “herfstbijeenkomst 2018”.

NB. Aangezien wij op grond van het aantal aanmeldingen de lunch bij de cateraar bestellen, kunnen wij helaas geen restitutie verlenen in geval van verhindering op het laatste moment.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van het Genootschap Belle van Zuylen.

—————————————————————————————————————–

Naam: ………………………………………………………..

…………………………………………………………………(lid /niet lid)

Plaats: …………………………………………………./

………………………………………………………………………

Wil deelnemen aan de bijeenkomst + lunch van 20 oktober 2018

(Totaal aantal personen……) en heeft het verschuldigde bedrag overgemaakt.

Zou – indien mogelijk – graag met iemand willen meerijden: ja/nee

Sturen naar:

Marjolein Hogewind

De Lus 28, 2242 AG Wassenaar

Bereikbaarheid:

Openbaar vervoer: vanaf station Arnhem buslijn 8. De halte Kerklaan in Rozendaal ligt op ruim 5 minuten lopen van het kasteel.

Eigen vervoer: A12 Utrecht-Arnhem, knooppunt Velperbroek, afslag Velp. Borden Velp volgen en daarna borden Rozendaal aanhouden.

==============================================

Voorjaarsbijeenkomst en jaarvergadering zaterdag 21 april 2018

Wassenaar, maart 2018

Aan de leden van het Genootschap Belle van Zuylen

Zeer geachte heer/mevrouw,

Op zaterdag 21 april 2018 zal de jaarlijkse studiebijeenkomst van het Genootschap plaatsvinden. Zoals u weet, wordt deze gecombineerd met de jaarvergadering, waarvan de agenda U bijgaand wordt toegezonden. De bijeenkomst wordt gehouden in het Koetshuis van Slot Zuylen, waar vanaf 10.30 uur een kopje koffie of thee voor u klaar staat.

Het programma ziet er als volgt uit:

10.30 uur ontvangst met koffie en thee in het Koetshuis

11.00 uur: jaarvergadering

11.45 uur: lezing door Hazel Jones in de Gobelinzaal van het Slot met de titel:

Jane Austens Journey’s

13.15 -14.15 uur: lunch in het Koetshuis

Om 14.30 uur is er de mogelijkheid deel te nemen aan een reguliere rondleiding of een wandeling door de tuin te maken.

Voor leden kost deze bijeenkomst inclusief lunch, koffie en thee €27,50 en voor niet-leden €35.00.

Belangstellenden kunnen zich opgeven door vóór 14 april 2018 een e-mail te zenden aan marjoleinhogewind@planet.nl of de antwoordstrook te sturen naar Marjolein Hogewind, De Lus 28, 2242 AG Wassenaar.

Tevens verzoeken wij u het verschuldigde bedrag vóór 14 april 2018 te storten op rekeningnummer NL50INGB0005634723 t.n.v. Genootschap Belle van Zuylen, onder vermelding van “studiebijeenkomst 2018”.

Neemt U allen Uw museumjaarkaart mee!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Marjolein Hogewind, secretaris

Naam: ………………………………………………………………………………………(lid / geen lid)

Woonplaats: ……………………………………………………………………………………………..

Zal op 21 april 2018 deelnemen aan de jaarvergadering/studiebijeenkomst
introducé (aantal): ……
Sturen naar: Marjolein Hogewind, De Lus 28, 2242 AG Wassenaar.

 

—————————————————————————————————————–


Herfstbijeenkomst

zaterdag 7 oktober 2017

Wassenaar, 1 september 2017

Aan de leden van het Genootschap Belle van Zuylen, en andere belangstellenden,

Bij dezen nodigen wij U van harte uit voor de herfstbijeenkomst, die dit jaar wordt gehouden op zaterdag 7 oktober 2017 in het ‘theater’ van het Koetshuis van Landgoed Oud Amelisweerd te Bunnik, dat alleen per trap bereikbaar is.

Het museum zelf is wel toegankelijk voor mindervaliden.

De toegang tot dit museum is € 12,- en €2,- voor Museumjaarkaarthouders.

Een uitgebreide routebeschrijving is bijgevoegd.

Het programma ziet er als volgt uit:

11.00 – warm welkom met koffie, thee en taart.

11.30 –in het kader van de 250e geboortedag van Benjamin Constant zal Professor Paul Pelckmans uit Antwerpen een lezing houden met de titel:

‘Slotakkoord met dissonanten: de laatste dagen van Caliste en Ellénore’.

12.45 – lunch

14.00 Rondleiding door het museum.

De kosten van deze bijeenkomst, incl. lunch bedragen: € 27,50 voor leden en €35,00 voor niet-leden.

Wij verzoeken u vriendelijk om uiterlijk 29 september 2017 te berichten of U wilt deelnemen aan deze bijeenkomst. Dit kan per e-mail: marjoleinhogewind@planet.nl Wie per e-mail inschrijft, ontvangt een bevestiging) of door het invullen van onderstaande antwoordstrook.

Gelieve tijdig ( vóór 29 september 2017 ) het verschuldigde bedrag te storten op rekeningnummer NL50INGB0005634723 t.n.v. Genootschap Belle van Zuylen, onder vermelding van: “herfstbijeenkomst 2017”.

NB. Aangezien wij op grond van het aantal aanmeldingen de lunch bij de cateraar bestellen kunnen wij helaas geen restitutie verlenen in geval van verhindering op het laatste moment.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van het Genootschap Belle van Zuylen.

—————————————————————————————————————–

Naam: ………………………………………………………..

…………………………………………………………………(lid /niet lid)

Plaats: …………………………………………………./

………………………………………………………………………

Wil deelnemen aan de bijeenkomst + lunch van 7 oktober 2017

(Totaal aantal personen……) en heeft het verschuldigde bedrag overgemaakt.

Sturen naar:

Marjolein Hogewind

De Lus 28, 2242 AG Wassenaar

Bereikbaarheid

››
Vanaf Utrecht CS rijdt er minimaal 2 maal in het uur een bus: bus 41 naar Wijk bij Duurstede en bus 43 naar Driebergen. Tot aan halte Oud Amelisweerd doet de bus er ongeveer 10 minuten tot een kwartier over. Bij de halte ziet u de oprijlaan, als u deze afloopt ziet u rechts over de brug het koetshuis. Bel voor de exacte tijden OV-reisinformatie: 0900 – 92 92

Auto
Vanaf Amsterdam neemt u de A2 richting Utrecht, bij Utrecht vanaf knooppunt Ouderijn de borden volgen naar Arnhem(A12). Neem daarna direct de afslag Nieuwegein/Hoograven/ ring Utrecht. Vervolgens neemt u de 3e afslag (nr 18) Hoograven, Industrieterrein Nieuwegein, Houten. Aan het einde van de afrit is een verkeersplein, neem deze driekwart (afslag Lunetten/stadion Galgenwaard) Dit is de Waterlinieweg. Neem de 2e afslag: Stadion. Aan het einde van de afrit gaat u rechts richting de Uithof/Bunnik. U rijdt langs het Stadion en neemt dan de eerste rechts, richting Bunnik. De weg gaat tussen sportvelden door en maakt een haakse bocht naar links, over de rijksweg A27 heen. U rijdt nu op de Provinciale weg (de N411), Na ongeveer 3 km neemt u links de afslag Amelisweerd. Parkeren kan gratis op de nieuw aangelegde parkeerplaats voor aan de laan. Vervolgens is het 3 minuutjes wandelen over de laan naar landhuis Oud Amelisweerd. In het naastgelegen koetshuis vindt u de Veldkeuken.

Vanaf Amersfoort volgt u de A28 tot deze aan het einde (Utrecht centrum) eindigt in een T-kruising met verkeerslichten. Ga hier links af, de Waterlinieweg op. Neem de eerste afslag rechts (stadion/centrum) Ga bij de stoplichten links en sorteer direct voor op de baan rechtdoor (richting Uithof/ Bunnik) U rijdt langs het Stadion en neemt dan de eerste afslag rechts, richting Bunnik. De weg gaat tussen sportvelden door en maakt een haakse bocht naar links en gaat over de rijksweg A27 heen. U rijdt nu op de Provinciale weg (de N411), Na ongeveer 3 km neemt u links de afslag Amelisweerd. Parkeren kan gratis op de nieuw aangelegde parkeerplaats voor aan de laan. Vervolgens is het 3 minuutjes wandelen over de laan naar landhuis Oud Amelisweerd. In het naastgelegen koetshuis vindt u de Veldkeuken.

Vanaf Arnhem volgt u de A12 richting Utrecht, U neemt afslag Bunnik/ Wijk bij Duurstede en gaat onderaan de afslag bij de stoplichten naar links, over de parallelweg langs de rijksweg richting Utrecht (N411). De weg maakt een zeer scherpe bocht naar rechts, gaat over de spoorlijn heen en kronkelt dan over een klein kantorenpark. Sla bij de stoplichten linksaf richting Utrecht. Dit is de provinciale weg N411. De 2e afslag rechts (na ongeveer 2,5 km) is afslag Amelisweerd. Parkeren kan gratis op de nieuw aangelegde parkeerplaats voor aan de laan. Vervolgens is het 3 minuutjes wandelen over de laan naar landhuis Oud Amelisweerd. In het naastgelegen koetshuis vindt u de Veldkeuken.

Mocht U problemen hebben met vervoer, meldt het ons : marjoleinhogewind@planet.nl . Er is (bijna overal) een oplossing voor!

 

 

Wassenaar, februari 2017

Aan de leden van het Genootschap Belle van Zuylen

Zeer geachte heer/mevrouw,

Op zaterdag 1 april 2017 zal de jaarlijkse studiebijeenkomst van het Genootschap plaatsvinden. Zoals u weet, wordt deze gecombineerd met de jaarvergadering, waarvan de agenda U bijgaand wordt toegezonden. De bijeenkomst wordt gehouden in het Koetshuis van Slot Zuylen, waar vanaf 10.30 uur een kopje koffie of thee voor u klaar staat.

Het programma ziet er als volgt uit:

11.00 uur: jaarvergadering

11.30 uur: pauze, inclusief koffie/thee

12.00 uur: verzamelen in de Gobelinzaal van het Slot voor een:

Lecture en route”

Netty van der Tak en Daniel Beuman leiden ons langs de portretten van de familie van Tuyll van Serooskerken en aanverwanten, waarbij de meisjes van Lokhorst (nichtjes van Belle) als noviteit worden opgenomen in de rondleiding.

NB : museumstoeltjes mogen worden meegebracht en er zijn in de vensterbanken ook enkele zitplaatsen voor diegenen die staan bezwaarlijk vinden.

13.15 uur: lunch in het Koetshuis

Voor leden kost deze bijeenkomst inclusief lunch, koffie en thee €22,50 en voor niet-leden €27,50.

Belangstellenden kunnen zich opgeven door vóór 25 maart 2017 een e-mail te zenden aan marjoleinhogewind@planet.nl of de antwoordstrook te sturen naar Marjolein Hogewind, De Lus 28, 2242 AG Wassenaar.

Tevens verzoeken wij u het verschuldigde bedrag vóór 25 maart 2017 te storten op rekeningnummer NL50INGB0005634723 t.n.v. Genootschap Belle van Zuylen, onder vermelding van “studiebijeenkomst 2017”.

Neemt U allen Uw museumjaarkaart mee!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Marjolein Hogewind, secretaris

Naam: ………………………………………………………………………………………(lid / geen lid)

Woonplaats: ……………………………………………………………………………………………..

  • Zal op 1 april 2017 deelnemen aan de jaarvergadering/studiebijeenkomst

  • introducé (aantal): ……

Sturen naar: Marjolein Hogewind, De Lus 28, 2242 AG Wassenaar.

Jaarvergadering en studiebijeenkomst 9 april 2016

Op zaterdag 9 april 2016 zal de jaarlijkse studiebijeenkomst van het Genootschap plaatsvinden. Zoals u weet, wordt deze gecombineerd met de jaarvergadering, waarvan de agenda u bijgaand wordt toegezonden. De bijeenkomst wordt grotendeels gehouden in het Koetshuis van Slot Zuylen, waar vanaf 10.00 uur een kopje koffie of thee voor u klaar staat.

Het programma ziet er als volgt uit:

10.30 uur: jaarvergadering

11.00 uur: koffie

11.30 uur: lezing in de Gobelinzaal van het Slot door Kees van Strien met de titel:

Belle en Boswell in de clinch”

13.00 -14.00 uur: lunch in het Koetshuis

Na de lunch zal om ± 14.30 uur onder de bezielende leiding van Lucré Hulsmann

een interessante veiling plaats vinden van een collectie boeken die ons is geschonken door mevrouw Iris Wassenaar.

Voor leden kost deze bijeenkomst inclusief lunch €17,50. Voor niet-leden €22,50.

Belangstellenden kunnen zich opgeven door vóór 28 maart 2016 een e-mail te zenden aan marjoleinhogewind@planet.nl of de antwoordstrook te sturen naar Marjolein Hogewind, De Lus 28, 2242 AG Wassenaar.

Tevens verzoeken wij u dringend het verschuldigde bedrag vóór 28 maart 2016 te storten op rekeningnummer NL50INGB0005634723 t.n.v. Genootschap Belle van Zuylen, onder vermelding van “studiebijeenkomst 2016”.

Neemt u allen uw Museumjaarkaart mee!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Marjolein Hogewind, secretaris

Naam: ………………………………………………………………………………………(lid / geen lid)

Woonplaats: ……………………………………………………………………………………………..

  • Zal op 9 april 2016 deelnemen aan de jaarvergadering/studiebijeenkomst

  • introducé (aantal): ……

Sturen naar: Marjolein Hogewind, De Lus 28, 2242 AG Wassenaar.

Uitnodiging voor de presentatie van het

9e Cahier Isabelle de Charrière/Belle de Zuylen Paper 2014

Den Haag, 20 november 2014

Aan de leden van het Genootschap Belle van Zuylen en andere belangstellenden,

De Zwitserse Ambassadeur en het bestuur van het Genootschap Belle van Zuylen hebben het genoegen u uit te nodigen voor de presentatie van de nieuwe aflevering van de Cahiers Isabelle de Charrière / Belle de Zuylen Papers. De bijeenkomst zal plaatsvinden op 4 december 2014, om 4 uur in het gebouw van de Zwitserse ambassade, Lange Voorhout 42 in Den Haag (15 min. lopen vanaf het Centraal Station).

Het thema van dit Cahier is “Isabelle de Charrière écrivaine politique / Belle de Zuylen political writer”; het bevat een aantal artikelen die Belle van Zuylen’s bemoeienis met de politiek behandelen. Zoals bekend voelde zij zich zeer betrokken bij de gebeurtenissen in Frankrijk in de jaren na de Revolutie. In dit nummer komt dit aan de orde naar aanleiding van een toneelstuk dat zij schreef als reactie op een in Frankrijk gepubliceerd stuk. Maar ook haar houding ten opzichte van de Zwitserse politiek en economie komt ter sprake, en de vraag in hoeverre zij als vrouw de mogelijkheid had om zich hierover uit te laten. Em tenslotte is de Nederlandse politiek aanwezig: in een vergelijking tussen een aantal teksten van Belle van Zuylen en van Nederlandse tijdgenoten. Buiten het thematische gedeelte is er o.a. een uitgebreide verslaglegging van de feestelijkheden die gepaard gingen met de viering van het 40-jarig jubileum van het Genootschap.

Tijdens deze bijeenkomst zullen aan een aantal betrokkenen eerste exemplaren worden aangeboden, en zal er op enkele artikelen kort worden ingegaan. Tenslotte biedt de Ambassadeur een apéro aan. De aanwezige leden krijgen dan “hun” Cahier uitgereikt, andere aanwezigen kunnen het voor de speciale prijs van € 10 aanschaffen. Ook zullen er Cahiers van voorafgaande jaren kunnen worden aangeschaft.

Wij verzoeken u vriendelijk om zo snel mogelijk, en uiterlijk 30 november 2014, te berichten of u aanwezig wilt zijn – liefst per e-mail naar de secretaris van het Genootschap : marjoleinhogewind(at)planet(dot)nl.

(NB het aantal plaatsen is beperkt).

Met vriendelijke groeten,

Jasper Renema (Cultureel attaché van de Zwitserse ambassade)
Bestuur Genootschap Belle van Zuylen en redactie Cahiers Isabelle de Charrière / Belle de Zuylen Papers.

 

Jaarlijkse Herfstbijeenkomst,  4 oktober 2014

 

 

Wassenaar, september 2014

Aan de leden van het Genootschap Belle van Zuylen,

Bij dezen nodigen wij U van harte uit voor de jaarlijkse herfstbijeenkomst, die dit jaar op 4 oktober a.s. plaats vindt in Museum Geelvinck Hinlopen Huis, Keizersgracht 633, 1017 DS Amsterdam.
De toegang tot dit museum is € 9, – maar gratis voor Museumjaarkaarthouders. Een routebeschrijving/advies vindt U hieronder. NB: De uitgang is aan de Herengracht.

Het programma ziet er als volgt uit:

10.30 – ontvangst met koffie en thee

11.00 – 12.00 lezing door Huib Zuidervaart (Huygens ING [KNAW], Den Haag)

‘La veuve Geelvinck’: Catherina Elisabeth Hasselaer (1738-1792), Belle’s ongelukkige hartsvriendin

Huib Zuidervaart studeerde Natuurkunde, Sterrenkunde en Geschiedenis der Natuurwetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). In 1999 promoveerde hij aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift Van ‘Konstgenoten’ en Hemelse Fenomenen. Nederlandse Sterrenkunde in de Achttiende Eeuw. Hij was werkzaam in uiteenlopende functies in het voortgezet en universitair onderwijs en in de museumwereld, onder meer bij Museum Boerhaave, de VU en de Universiteit Leiden. Sinds september 2007 werkt hij bij het Huygens ING, onder meer aan de ontwikkeling van het Digitaal Wetenschapshistorisch Centrum (DWC). Ook is hij als redactiesecretaris verantwoordelijk voor de uitgave van Studium, tijdschrift voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis.

12.00-12.15 uur vragen en discussie

Vanwege dierendag leest Trix Trompert een fragment voor uit haar boek: Belle van Zuylen en haar honden

12.45 – 14.00 lunch

Na de lunch is er gelegenheid voor bezoek aan de tentoonstelling:

Pret op stand –vertier van toen, entertainment van de grachtengordel in de 17e, 18e en begin 19e eeuw.

De kosten van deze bijeenkomst, incl. lunch bedragen: € 22,50 voor leden en € 25, – voor niet-leden.
Wij verzoeken u vriendelijk om uiterlijk 27 september 2014 te berichten of U wilt deelnemen aan deze bijeenkomst. Dit kan per e-mail: marjoleinhogewind@planet.nl (wie per e-mail inschrijft, ontvangt een bevestiging) of door het invullen van onderstaande antwoordstrook.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van het Genootschap Belle van Zuylen

Routebeschrijving:
Komt U vanaf Amsterdam CS? Neem dan tram 4, 16, 24 en 25 tot aan halte Keizersgracht, 30 meter doorlopen met de richting van de tram mee, daarna vóór de brug links afslaan. Dit is de Keizersgracht. Ruim 100 meter doorlopen (voorbij FOAM) naar nummer 633.
Parkeren

Parkeren op de grachten is mogelijk, maar kan ook tot (grote) frustraties leiden.
Wij adviseren U een van de volgende parkeergarages te gebruiken (Locaties staan ook op de kaart).

Stopera/Waterlooplein ( vrijwel altijd plaats, 8 min. lopen)
Parkeergarage The Bank/ Rembrandtplein
Parkeergarage Geelvinck (klein, beperkte openingstijden)

—————————————————————————————————————-
Naam: ………………………………………………………..…………………………………………………………………(lid /niet lid)

Plaats: …………………………………………………./………………………………………………………………………

Wil deelnemen aan de bijeenkomst + lunch van 4 oktober 2014
(Totaal aantal personen…………..……)

Sturen naar:
Marjolein Hogewind
De Lus 28, 2242 AG Wassenaar

 

 

 

 

Uitnodiging voor de presentatie van het

8eCahier Isabelle de Charrière/Belle de Zuylen Paper 2013

Den Haag, 15 januari 2014

Aan de leden van het Genootschap Belle van Zuylen en andere belangstellenden,

 De redactie van de Belle de Zuylen Papers, het bestuur van het Genootschap Belle van Zuylen, en de Zwitserse Ambassadeur hebben het genoegen u uit te nodigen voor de presentatie van de nieuwe aflevering van het blad. De bijeenkomst zal plaatsvinden op 30 januari 2014, om 4 uur in het gebouw van de Zwitserse ambassade, Lange Voorhout 42 in Den Haag (15 min. lopen vanaf het Centraal Station).

 Dit Cahier (dat door omstandigheden helaas een beetje laat verschijnt) staat in het teken van de contacten en connecties van Belle van Zuylen met anderen, zoals: andere schrijfsters, degenen met wie zij correspondeerde, en auteurs met wie zij kan worden vergeleken. Dankzij de samenwerking met het Nationaal Archief bevat dit Cahier ook weer een transcriptie van “nieuwe” brieven. Medewerking van een aantal leden van het Genootschap leidde bovendien tot interessante bijdragen. Eén daarvan betreft de reis die een aantal Genootschapsleden in september maakte naar Neuchâtel.

 Tijdens deze bijeenkomst zullen we aan twee van de artikelen nadere aandacht besteden: Elli Bleeker zal de vergelijking die zij maakte tussen Anne Frank en Belle van Zuylen toelichten, en enkele van de “reizigers” van september zullen laten horen hoe zij geïnspireerd waren door reizigers die in de achttiende eeuw van Nederland naar Neuchâtel en andere delen van Zwitserland reisden. Daarna wordt het eerste exemplaar aangeboden aan de Ambassadeur, de heer Markus Börlin. Tenslotte biedt de Ambassadeur een apéro aan. De aanwezige leden krijgen dan “hun” Cahier uitgereikt, andere aanwezigen kunnen het voor de speciale prijs van € 10 aanschaffen. Ook de zojuist verschenen nieuwe vertaling van Le Noble is voor € 10 te koop.

 Wij verzoeken u vriendelijk om zo snel mogelijk, en uiterlijk 24 januari 2014, te berichten of u aanwezig wilt zijn – liefst per e-mail naar de secretaris van het Genootschap : marjoleinhogewin(at)planet(dot)nl

(NB het aantal plaatsen is beperkt).

Met vriendelijke groeten,

Jasper Renema (Cultureel attaché van de Zwitserse ambassade)

Madeleine van Strien-Chardonneau, Steven Surdèl, Edda Holm, Suzan van Dijk

(Genootschap Belle van Zuylen en redactie Cahiers Isabelle de Charrière / Belle de Zuylen Papers).

Redactieadres : Huygens ING – KNAW, Postbus 90754, NL-2509 LT Den Haag, Suzan.van.Dijk(at)huygens(dot)knaw(dot)nl

* Jaarlijkse herfstbijeenkomst op 13 oktober 2012

 

Aan de leden van het Genootschap Belle van Zuylen,

Bij dezen nodigen wij U van harte uit voor de jaarlijkse herfstbijeenkomst, die dit jaar op 13 oktober a.s. plaats vindt in Museum Geelvinck Hinlopen Huis, Keizersgracht 633, 1017 DS Amsterdam.

De toegang tot dit museum is € 8,-, maar gratis voor Museum Jaarkaarthouders. Een routebeschrijving/advies vindt U hieronder. N.b. De uitgang is aan de Herengracht.

Het programma ziet er als volgt uit:

 

10.30 – ontvangst met koffie en thee.

11.00  – 12.00 lezing door Ileen Montijn over :

 

“Adel in woelige tijden”

 

12.00-12.15 uur vragen en discussie

 Voorlezen: “Portrait de la Veuve “zowel in het Frans als in het Nederlands. De Nederlandse versie zal door Caspar Laffrée worden vertolkt.

 12.45 – 14.00 lunch

 Na de lunch is er gelegenheid voor een rondleiding door de stijlkamers van het museum.

€45,- voor 20 personen, dus €2,25 per persoon.

De kosten van deze bijeenkomst, incl. lunch bedragen : € 17,50 voor leden en € 22,50 voor niet-leden.

 Wij verzoeken u vriendelijk om uiterlijk 30 september 2012 te berichten of U wilt deelnemen aan deze bijeenkomst. Dit kan per e-mail : marjoleinhogewind@planet.nl ( wie per e-mail inschrijft, ontvangt een bevestiging) of door het invullen van onderstaande antwoordstrook.

Met vriendelijke groeten,

 Het bestuur van het Genootschap Belle van Zuylen.

 

 

 

Routebeschrijving:

Komt U vanaf Amsterdam CS? Neem dan tram 4, 16, 24 en 25 tot aan halte Keizersgracht, 30 meter doorlopen met de richting van de tram mee, daarna vóór de brug links afslaan. Dit is de Keizersgracht. Ruim 100 meter doorlopen (voorbij FOAM) naar nummer 633.

 

Parkeren

Parkeren op de grachten is mogelijk, maar kan ook tot (grote) frustraties leiden.

Wij adviseren U een van de volgende parkeergarages te gebruiken (Locaties staan ook op de kaart).

 

 

 —————————————————————————————————————-

 Naam: ………………………………………………………..

…………………………………………………………………(lid /niet lid)

Plaats: …………………………………………………./

………………………………………………………………………

Wil deelnemen aan de bijeenkomst  + lunch van 13 oktober 2012

(Totaal aantal personen……)

 

Sturen naar:

Marjolein Hogewind

De Lus 28, 2242 AG Wassenaar.

 

 

 ——————————————————————————————————————————-

* Jaarlijkse studiebijeenkomst van het Genootschap 14 april 2012

 

Aan de leden van het Genootschap Belle van Zuylen,

Zeer geachte heer/mevrouw,

Op zaterdag 14 april zal de jaarlijkse studiebijeenkomst van het Genootschap plaatsvinden. Zoals u weet wordt deze gecombineerd met de jaarvergadering, waarvan de agenda U bijgaand wordt toegezonden (klik hier voor agenda en stukken). De bijeenkomst wordt gehouden in Slot Zuylen en begint om 10.30 uur. Vanaf 10.00 uur staat er een kopje koffie of thee voor U klaar.

We beginnen om 10.30 uur met de jaarvergadering die tot 11.00 uur zal duren en die plaats vindt in de Gobelinzaal.  Na een korte pauze zal om 11.30 uur ons bestuurslid Margriet Lacy-Bruijn een lezing houden met de titel:

 

“De natuur” in het leven en werk van Belle van Zuylen/Isabelle de Charrière

 

Voorafgaand aan de lezing zullen Marjolein Hogewind-Laffrée  (Frans) en Caspar Laffrée (Nederlands) een fragment voorlezen uit “PLAINTE ET DÉFENSE DE THÉRÈSE LEVASSEUR” ( O.C. X, p.173 t/m 176).

Na lezing en discussie wordt er om 12.30 een lunch geserveerd in de vergaderzaal van het Slot. Om 13.15 uur wordt de bijeenkomst afgesloten.

Voor leden kost deze bijeenkomst € 15,- inclusief lunch en € 5,- zonder lunch.

Voor niet-leden kost de bijeenkomst €17,50 inclusief lunch en € 7,50 zonder lunch.

Belangstellenden kunnen zich opgeven door vóór 7 april 2012 de antwoordstrook te sturen naar Marjolein Hogewind, De Lus 28, 2242 AG Wassenaar of door een e-mail te zenden aan marjoleinhogewind(at)planet(dot)nl.  Onderaan (na de route-planner) kunt u zich ook elektronisch aanmelden.

Vriendelijke groet,

 

Namens het bestuur,

Marjolein Hogewind, secretaris

 ———————————————————————————————————————————

 

* Belle van Zuylen en de Vrouwen van Amerongen

Jaarlijkse bijeenkomst van het Genootschap Belle van Zuylen

8 oktober 2011

Herberg den Rooden Leeuw te Amerongen

 

                    Wassenaar, september 2011

 Aan de leden van het Genootschap Belle van Zuylen,

 Bij dezen nodigen wij U van harte uit voor de jaarlijks door het Genootschap georganiseerde

studiebijeenkomst, die dit jaar plaats vindt in Herberg Den Rooden Leeuw te Amerongen op 8 oktober 2011.  Adres :Herberg Den Rooden Leeuw,  Drostestraat 35, 3958 BK, Amerongen. Tel. 0343 454055 (ruime parkeermogelijkheid).

 Het programma ziet er als volgt uit:

 10.30 – ontvangst met koffie en thee

11.00 – Madeleine van Strien ( in het Frans) en Caspar Laffrée ( in het Nederlands) lezen een brief voor die aansluit bij het thema van de dag.

11.15  – Vrouwen van Amerongen , lezing door Nettie Stoppelenburg, medewerker van het Utrechts Archief  

12.00 – 12.15 – Discussie

12.30 – lunch

14.00 – bezoek aan Kasteel Amerongen en rondleiding door de tuinen

 Na afloop van het middagprogramma is er de mogelijkheid om de kasteelwinkel te bezoeken en op eigen kosten nog een drankje te drinken in het kasteelcafé.

 De kosten van deze bijeenkomst bedragen :  € 12,50 voor Genootschapsleden   €17,50 voor niet-leden

Deze kunnen worden voldaan bij binnenkomst in de herberg.

 Apart te voldoen, indien van toepassing :

Entreeprijs kasteel : volw. €12,50 ; 65+ : €10,- ; Museumjaarkaart gratis ( dus vergeet die niet!) Rondleiding tuinen : €3,75

                                     

 

 

* Jaarvergadering 9 april 2011 en bezoek delegatie Association suisse Isabelle de Charrière op 9 en 10 april 2011

Wassenaar, februari 2011

Aan de leden van het Genootschap Belle van Zuylen

Zeer geachte heer/Mevrouw,

In het weekend van 9 en 10 april a.s. zal een delegatie van ons zustergenootschap de Association suisse Isabelle de Charrière ons een bezoek brengen. Een uitstekende gelegenheid om onze vriendschapsband te bestendigen en een goede aanleiding om onze jaarvergadering, traditioneel gevolgd door een lezing, uit te bouwen tot een tweedaags feestweekend. Want op onze beurt willen wij graag de Zwitserse leden ‘onze’ lieux de mémoire van Belle van Zuylen laten zien. Dat is ook de reden dat de bekendmaking van het programma, wat eerder dan u van ons  gewend bent, bij u in de bus valt.

 

Het programma van zaterdag 9 april :

Locatie : Slot Zuylen

10:00 – 10:30 Ontvangst met koffie en thee

10:30 – 11:00 Jaarvergadering

11:00 – 11:30 Ontvangst van de Zwitserse delegatie met koffie en thee en een Utrechtse traktatie

11:30 – 12:45 Lezing in het Frans door Madeleine van Strien-Chardonneau : Deux Néerlandais découvrent la Suisse sous la houlette de Charles-Emmanuel de Charrière: Nicolas Warin (1766-1767) et Willem-René van Tuyll van Serooskerken (1799-1800) à Colombier. (Vertaling in het Nederlands beschikbaar)

Entree: leden gratis. Introducés:  €10,- ( er kan ter plaatse betaald worden)

13 :00 – 14 :45 Lunch in restaurant Belle naast het Slot (reservering en betaling vooraf)

15:00 – 17:00 Via het kerkje weer terug naar het Slot voor een rondleiding van een uur

17:30 – 20:30 Borrel en dinerbuffet op de Dame van Amstel : een boottocht over de Vecht, opstapplaats in Maarssen bij landgoed Goudestein (reservering en betaling vooraf)

 

Het programma van zondag 10 april :

12:00 – 15:00 Bezoek en lunch in de Keukenhof op eigen gelegenheid, verzamelen bij de ingang om 12:00

15:00 Naar Noordwijk

15:30 Wandelen langs het strand of boulevard, waarna een kopje thee of koffie

17:00 Naar Den Haag

18:00 Een literair getinte wandeling langs het Lange Voorhout en daar waar Belle van Zuylen ooit verbleef.

18:30 Indisch eten bij Garuda

Zoals u ziet, presenteren we u een uitgebreid feestprogramma met diverse onderdelen. U kunt uiteraard aan alles meedoen. Vindt u dat teveel, dan doet u een keuze uit het programma. Aangezien het Genootschap bepaalde programma-onderdelen heeft moeten reserveren en vooraf betalen, geldt voor u ook dat u voor de lunch en de boottocht op 9 april van tevoren moet reserveren en betalen.

*  Presentatie Cahier Isabelle de Charrière / Belle de Zuylen Paper 2 december  2010

Den Haag, 24 November 2010

Aan de leden van het Genootschap Belle van Zuylen, en andere belangstellenden

Geachte leden en belangstellenden,

Het nieuwe Cahier Isabelle de Charrière / Belle de Zuylen Paper rolt dezer dagen van de pers. Wij willen het graag presenteren op 2 december a.s. Dat gebeurt in het Huygens Instituut, het KNAW onderzoeksinstituut dat het “Nederlandse literaire erfgoed” onderhoudt. Het thematische gedeelte van het Cahier behandelt dit keer namelijk: “Belle van Zuylen en Nederland”.

Om verschillende redenen is voor dit thema gekozen. Ten eerste is dit voorjaar Belle van Zuylen “opgenomen” in het “Pantheon” van de Nederlandse literatuur, dat het Letterkundig Museum heeft ingericht. Voorts maakt het Huygens Instituut zich op om de correspondentie van Belle van Zuylen digitaal en online toegankelijk te gaan maken (hieraan wordt meegewerkt door leden van het Genootschap als vrijwilligers). En tenslotte werd het thema ook gekozen op verzoek van Zwitserse “Charriéristes”, met wie wij veel samenwerken – reden waarom de Nederlandse ambassadeur in Zwitserland een kort voorwoord schreef.

De artikelen in dit nummer behandelen de contacten die Belle van Zuylen / Isabelle de Charrière zelf vanuit Zwitserland onderhield met haar oorspronkelijke vaderland, en ook de verbanden die al of niet kunnen worden gevonden tussen haar werk en dat van Nederlandse auteurs of met de politieke situatie op dat moment. Tijdens de presentatie van dit Cahier zullen twee van de auteurs van bijdragen kort ingaan op hun artikel. Ook zal het filmpje worden getoond dat is gemaakt van de “Literaire Roadtrip” die de directeur van het Letterkundig Museum, Aad Meinderts, heeft gemaakt als opmaat voor de opening van het “Pantheon”. Hij deed toen ook Colombier aan, bij Neuchâtel, waar Belle van Zuylen / Isabelle de Charrière het huis Le Pontet bewoonde. Onder de linde in de binnenplaats legde hij een witte roos. Tenslotte zal ook worden getoond hoe de online editie van Belle van Zuylen’s correspondentie eruit zal gaan zien. Eerste exemplaren zullen worden aangeboden aan de Zwitserse ambassadeur in Nederland, en aan Prof. Dr. Annemarie Kets-Vree, adjunct-directeur van het Huygens Instituut, onder wier verantwoordelijkheid de digitalisering van de correspondentie plaats gaat vinden. Na afloop zal de Zwitserse ambassade een “vin d’honneur” aanbieden.

Wij nodigen u graag uit deze bijeenkomst bij te wonen. Hij vindt plaats van 5 – 7 uur in de Tesselschade-zaal van het Huygens Instituut, in het gebouw van de Koninklijke Bibliotheek (naast Den Haag Centraal). Het Letterkundig Museum bevindt zich in datzelfde gebouw: U wordt eveneens hartelijk uitgenodigd om van te voren, tussen 4 en 5, in het Pantheon te komen kijken naar de presentatie van Belle van Zuylen als één van de 100 belangrijke Nederlandse auteurs.

In verband met plaatsruimte verzoeken wij u om ons van te voren over uw komst te berichten. (Graag een e-mailtje aan de secretaris van het Genootschap Belle van Zuylen, Marjolein Hogewind – marjoleinhogewind(at)planet(dot)nl).

Vriendelijke groet,

Edda Holm, Suzan van Dijk, Madeleine van Strien-Chardonneau,
Namens de redactie van de Cahiers Isabelle de Charrière / Belle de Zuylen Papers.

Suzan van Dijk, Cahiers Isabelle de Charrière
Huygens Instituut – KNAW
Postbus 90754, 2509 LT Den Haag
T. 00 31 70 331 5835
suzan.van.dijk(at)huygensinstituut.knaw(dot)nl

 

*  Studiebijeenkomst genootschap 9 oktober 2010

Wassenaar, september 2010

Aan de leden van het Genootschap Belle van Zuylen.

Bij dezen nodigen wij U van harte uit voor de jaarlijks door het Genootschap georganiseerde
studiebijeenkomst, die dit jaar in Den Haag zal plaats vinden.

Het programma ziet er als volgt uit:

13.30 – 14.00 uur Ontvangst in ’t Klokhuis (Celebesstraat 4 te Den Haag met  koffie en thee.

14:00 – 15:00 lezing door Dini Helmers over het vrouwenleesmuseum in Amsterdam.

Mevrouw D.M. Helmers  (1949) publiceerde onder meer artikelen over het huwelijk, scheidingen en overspel in de achttiende eeuw en over het Vrouwenleesmuseum in Amsterdam. Zij is actief in organisaties voor vrouwengeschiedenis.
Voor haar proefschrift ‘Gescheurde bedden’. Oplossingen voor gestrande huwelijken, Amsterdam 1753-1810 (Hilversum 2002) kreeg zij de De la Courtprijs, omdat dit wordt beschouwd als een belangrijke mentaliteitshistorische studie.

Vervolgens wandelen we in ca tien minuten naar het Damesleesmuseum aan het Nassauplein 15, waar we van 15:30 – 16:30 een rondleiding en uitleg krijgen.

Tevens zullen Margriet Lacy-Bruin ( in het Frans) en Caspar Laffrée ( in het Nederlands) een toepasselijke brief van Belle van Zuylen voordragen.

De bijeenkomst wordt afgesloten met een vin d’honneur aangeboden door de Zwitserse Ambassadeur.

De kosten van deze bijeenkomst bedragen :

 € 12,50 voor Genootschapsleden

€17,50 voor niet-leden

Deze kunnen worden voldaan bij binnenkomst in ‘t Klokhuis

 

Zie  events voor meer informatie