Over deze site

Informatie over deze site

 • NAVIGATIE
  Bovenaan, onder de titel vindt u de navigatiebalk. Door op een onderwerp te klikken wordt dit geopend en verschijnt de inhoud. Als u op “Album” klikt, verschijnt een uitklapschermpje. Hierop staan de diverse albums. Door op een album te klikken wordt deze geopend.
 • ZOEKEN
  Zoeken op trefwoorden (Zoek op deze site). Tik een trefwoord in (bijvoorbeeld: Belle) en druk op de enter toets. Er volgt dan een overzicht van pagina’s, nieuwsberichten enz. waarin het gezochte woord voorkomt. Ook kunt u de zoekfunctie in uw browser (ctrl-F) gebruiken.
 • EVENEMENTENKALENDER,  NIEUWS en MEDEDELINGEN
  Tenslotte vindt u onder “Zoeken”, de “Categories”. Er zijn drie categorieën op dit moment: “Events”, “Laatste nieuws” en “Mededelingen”. Onder “Events” staat de evenementenkalender. Door de betreffende groep aan te klikken wordt deze geopend. Het getal tussen haakjes geeft het aantal nieuwsfeiten of mededelingen aan.
 • LINKS
  Links in artikelen worden aangegeven in licht blauw (dit is geen link!). Door op de betreffende link te klikken (linker muisknop) spring je naar de betreffende pagina, het betreffende artikel etc. Door bijvoorbeeld HIER te klikken gaat U naar de Home page. Terugkeren met de navigatiepijlen van de browser (Internet Explorer, Mozilla, ….) of via de menubalk.

Voor op- en aanmerkingen, suggesties enz. t.a.v. deze site, kunt u contact opnemen met de webbeheerder. Stuur hiervoor een e-mail naar : webmaster(at)belle-van-zuylen(dot)eu   (Vervang (at) door @ en (dot) door .)