Herfstbijeenkomst 24 oktober 2015

Was­se­naar, sep­tem­ber 2015

Aan de leden van het Genoot­schap Bel­le van Zuy­len, en ande­re belangstellenden,

Bij dezen nodi­gen wij U van har­te uit voor de herfst­bij­een­komst, die dit jaar op 24 okto­ber a.s. plaats vindt in Muse­um Meer­man­no, Prin­ses­se­gracht 30 te Den Haag.

De toe­gang tot dit muse­um is € 9,50 maar gra­tis voor Museumjaarkaarthouders.

Het pro­gram­ma ziet er als volgt uit:

11.00 – ont­vangst met kof­fie en thee.
11.30 – 12.30 lezing door Elly Ver­zaal met de titel:

Ama­lia Gal­lit­zin: meer dan een “bizar­re” dame (Bel­le van Zuy­len, 1802). Nuan­ce­ring opgrond van haar dag­boek en haar cor­res­pon­den­tie met de filo­soof Frans Hem­ster­huis

Drs. Elly Ver­zaal is Lid van de werk­groep Hem­ster­huis / Gallitzin

12.30- 12.45 vra­gen en discussie

Voor­le­zing van een pas­send brief­frag­ment in het Frans en het Nederlands.

13.00 uur – lunch 

Na de lunch is er gele­gen­heid het muse­um te bezoeken:

De kos­ten van deze bij­een­komst, incl. lunch bedra­gen: € 17,50 voor leden en €22,50 voor niet-leden.

Dit bericht is geplaatst in Laatste nieuws, Mededelingen. Bookmark de permalink.