Home

Actueel:

 Noteert u alvast / S’il vous plaît noter:

SONY DSC

 

Cliquez ici pour plus d’info et vous inscrire———————————————————————————————

25 mei 2019 Jaarvergadering en Lustrumviering op Slot Zuylen

26 mei 2019 Lustrumviering in Geelvinck Muziek Museum  in Zutphen.

Welkom Silhouet_high_res_grayBG_smallWelkom op de website van het Genootschap Belle van Zuylen. Hier wordt de communicatie  onderhouden met de leden en met alle anderen die zich interesseren voor de Nederlands-Zwitserse schrijfster Belle van Zuylen. Belle van Zuylen was een zeer veelzijdig persoon, die zich interesseerde voor literatuur, theater, muziek, wiskunde en natuurkunde. Ze  ontmoette o.a.: Voltaire, David Hume, James Boswell, Diderot, Benjamin Constant, Maurice Quentin de la Tour,  Houdon, Germaine de Stael en Unico van Wassenaer Obdam. Bij haar composities vroeg zij hulp aan Wolfgang Amadeus Mozart.  Vertaalde Richardson, werkte mee aan publikatie van het boek ‘Confessions’ van Jean jacques Rousseau Las: La Fontaine, mme de Sevigne, Plutarchus, Kant, Locke en vele anderen.  Recensies over haar duitse werken werden geschreven door Goethe en August Schlegel . Werd aanbevolen door Saint-Beuve en Chateaubriand.  Uitgebreide informatie over Belle van Zuylen, haar werk (o.a. online teksten) en haar leven is te vinden op de andere website van het genootschap: www.charriere.nl  

Bienvenue La société néerlandaise Isabelle de Charrière/la Genootschap Belle van Zuylen vous souhaite la bienvenue sur son site. Ici se renseignent les membres et ceux et celles qui s’intéressent à l’écrivaine néerlando-suisse Belle van Zuylen/Isabelle de Charrière. Belle van Zuylen (elle se nommait Isabelle de Charrière après son mariage) fut une personne fort talentueuse, d’une culture universelle. Ses intérêts couvrirent la littérature, le théâtre, la musique, les mathématiques et la physique. Elle parla l’anglais, l’allemand, l’italien et le latin . Issue de la famille Van Tuyll van Serooskerken, famille de haute noblesse, elle fréquenta la haute société. Elle rencontra plusieurs personnes de renom : les philosophes Voltaire, Diderot, David Hume, l’écrivain et avocat James Boswell, l’écrivaine Germaine de Staël, l’homme politique et intellectuel Benjamin Constant, le diplomate et compositeur hollandais Unico van Wassenaer Obdam, le peintre Maurice Quentin de la Tour, le sculpteur Jean-Antoine Houdon, pour en nommer quelques-uns. Ses compositions musicales furent bien appréciées. Elle traduisit Samuel Richardson, contribua à la publication des Confessions de Jean-Jacques Rousseau, lut La Fontaine, Madame de Sévigné, Plutarque, Kant, Locke et maints d’autres. Les commentaires sur ses travaux traduits en allemand furent écrits par Johann Wolfgang von Goethe et August Schlegel. Sainte-Beuve et Chateaubriand recommandèrent sa lecture. Vous trouverez de plus ample information sur Belle van Zuylen, son œuvre (e.a. ses textes en ligne) et sa vie sur l’autre site de la société : www.charrière.nl

 

Het Genootschap Het Genootschap Belle van Zuylen is opgericht in 1976 en stelt zich ten doel om meer bekendheid te geven aan het werk van deze schrijfster. Dat gebeurt o.a. door het organiseren van bijeenkomsten, twee maal per jaar: voor de leden is er in april de jaar­ver­ga­de­ring en in de herfst een bijeen­komst op een loca­tie in de stad Utrecht: de Belle van Zuy­len­zaal van de Uni­ver­si­teit, het stad­swoon­huis van de fami­lie aan de Kromme Nieuwe Gracht, NH kerkje bij Slot Zuylen etc. Het Genoot­schap draagt tevens bij aan de jaar­lijkse vie­ring, op Slot Zuy­len, van de geboor­te­dag van de schrijf­ster op of rond 20 oktober. Het werk van Belle van Zuylen spreekt ook moderne lezers nog steeds aan: korte, heldere romans en uitvoerige, sterk persoonlijke briefwisselingen, waarin zij zich intensief bezighoudt met vragen over verantwoordelijkheid, sociale verhoudingen, huwelijk, opvoeding en moraal. Veel van haar hedendaagse lezers zien in haar een feministe avant la lettre. Veel geciteerd is haar uitspraak:  “Je n’ai pas les talents subalternes” (Ik heb geen talent voor ondergeschiktheid). Lees meer.

La Genootschap La société néerlandaise Isabelle de Charrière/la Genootschap Belle van Zuylen, fondée en 1974, se propose de faire connaître au grand public l’œuvre de cette écrivaine. Elle organise deux fois par an une réunion d’étude. Au printemps, elle a lieu au Château de Zuylen, précédée par l’assemblée annuelle, en automne, dans un endroit lié à la vie de Belle van Zuylen. A part ces réunions, la société organise des excursions aux Pays-Bas et en Suisse où l’écrivaine vécut après son mariage. L’œuvre de Belle van Zuylen plaît toujours aux lecteurs modernes : ses romans courts et clairs, sa correspondance détaillée, intime et personnelle dans laquelle elle remet en question responsabilité, relations sociales, mariage, éducation et morale. Aujourd’hui, nombre de lecteurs la considèrent comme une féministe avant la lettre citant ses paroles : «Je n’ai pas les talents subalternes». Cliquez et lisez !

Informatie over deze site Uitleg over het gebruik van deze site vindt u onder “Genootschap”, vervolgens “Over deze site” of door hier te klikken.

Information sur ce site Vous trouverez le mode d’emploi de ce site sous l’onglet Genootschap, ensuite sous l’onglet Sur ce site ou en cliquant ici.

Informatie voor scholieren en studentenklik hier

Information pour élèves et étudiants : cliquez ici

Brief van Belle van Zuylen

 

Een manuscript van Belle van Zuylen.  Manuscrit par Belle van Zuylen (Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel)